PONY CLUB

El poni, una excel·lent influència per als nens!

Els ponis són cavalls de poca alçada i de caràcter excel·lent. Ben ensinistrats, fan possible que els nens s’iniciïn en la disciplina d’equitació a una edat molt primerenca i els donen opció a participar en concursos de doma i salt.  

L’alçada del nen està més en concordança a la mida del poni que a la del cavall, el que els permet muntar i interactuar amb autonomia. 

Els nens comencen a iniciar-se en el món de l’equitació d’una manera progressiva, entre jocs d’equitació per a començar a muntar, treball de quadra i una certa disciplina. Són les bases necessàries per a un bon aprenentatge.  

Fomentar el respecte per la natura, ensenyar valors als nens com l’ordre, i l’amor pels animals, és l’objectiu del Pony Club.

Els nens s’omplen de confiança i satisfacció en veure’s capaços de dirigir un animal tan gran, muntar-lo i cuidar-lo i aquesta és la confiança que transmetran en el seu dia a dia.

Tots els genets debutants comencen les seves classes a la corda. Es tracta d’una classe particular on el professor o monitor pose tota la seva atenció en l’alumne, treballant exercicis sobre el poni, per a guanyar equilibri i aconseguir una bona posició.

Passades les primeres classes i assegurant que el genet ha assolit correctament l’objectiu dels exercicis, passarems a incorporar a l’alumne al que anomenem "la tanda".

La tanda és el grup d’alumnes que ja tenen una certa autonomia i realitzen la seva classe en equip. A aquests grups se’ls adjudica un poni adequat al seu nivell de monta i a la seva alçada o edat.

També es realitzen altres activitats com aprendre el llenguatge eqüestre, es fan tallers, gimcanes, jocs, tot relacionat amb el món del cavall. Aniran canviant de grup i de poni a mida que avanci el seu progrés de monta. 

Els nens poden començar a muntar a partir dels 4 o 5 anys. Al principi, el professor anirà caminant al seu costat, per tal de guanyar la confiança necessària. De seguida podran donar classes a la corda, on treballaran la posició i l’equilibri.

A més, aquestes primeres classes serveixen de presa de contacte del nen amb l’animal; pot ser que al principi el nene tingui por d’acostar-se al poni, però molt aviat aquesta por desapareix, quan comprova com en son de mansos, dolços i tranquils aquests animals. Aquestes primeres classes serveixen per a que tant el nen com el poni es familiaritzin l’un amb l’altre. Al cap de poques classes ja es trobaran muntant sols.

pony