HORSES FOR SALE

caballos en venta (5)

NAME :  CAMPANILLO VIII

RACE: pre

SEX: MALE

COAT: DAPPLE

BIRTHDATE : 15/04/2009

SON OF : FATHER: IMPERIO XIV

MOTHER: GRACIOSA XXIV

  • caballos en venta (8)

  • caballos en venta (7)

  • caballos en venta (4)

caballos en venta (11)

NAME: EXOTICO DE SALVATELLA

RACA : PRE

SEX: MALE

COAT: BROWN

BIRTHDATE : 06/04/2006

SON OF : FATHER : CAFETERO III

MOTHER: FABULOSA CVIII

  • caballos en venta (9)

  • caballos en venta (10)

  • caballos en venta (13)

  • caballos en venta (1)